Nyqvist

Persoonalliset talot

Asiakkaan kuunteleminen on meille aina tärkeää. Asiakkaalla on ideoita ja hienoja ratkaisuja, ja pyrimme ottamaan ne huomioon niin pitkälle kuin ne ovat teknisesti mahdollisia suunnittelussa ja valmistuksessa.

Tuloksena on talo, jollaista kellään muulla ei ole.

Ote Hufvudstadsbladet-lehden artikkelista: ”Aika harvat yritykset olivat halukkaita harkitsemaan vakavasti niitä ratkaisuja, joita me halusimme taloomme. Monia erikoisjuttuja ei voi koskaan siirtää massatuotantoon, vaan ne on tehtävä paikan päällä. Jos poikkeaa talomallista liikaa, valmistus vie ilmeisesti liian paljon aikaa ja käy liian työlääksi.

Lopulta he kuitenkin onnistuivat löytämään elementtitehtaan, pienen vöyriläisen perheyrityksen, joka oli valmis ryhtymään hankkeeseen. Suunnittelu sekä rakennuslupa- ja poikkeamislupahakemusten käsittely kesti lähes vuoden. Sinä aikana rouvan luonnokset muuttuivat ”oikeiksi” rakennuspiirustuksiksi.

Veljekset Roy ja Sören Nyqvist ovat erikoistuneet asiakkaan toiveiden mukaisten kotien räätälöintiin. Yksikään talo ei ole toisensa kopio.”

2009 8492009 841