Bostads Ab Västerpark

Bostads Ab Västerpark, två parhus med fyra lägenheter, färdigställdes hösten 2012.

Bo nära - bo bra

Bostads Ab Västerpark

Bostads Ab Västerpark, två parhus med fyra lägenheter, färdigställdes hösten 2012.